Etceterologion:The official hub of international Etceterology by ETC (=Elias Tabakeas Cartoonist)

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 26, 2017

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΚΙΤΣΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. - CENSORED CARTOONS AT THE EUROPARLIAMENT

English text at the bottom...

ΛΟΓΟΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΟΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Δημοσιεύματα με ψευδή πληροφόρηση και κακόβουλα άρθρα στον Τύπο και το διαδίκτυο, υποχρεώνουν τη Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων να παρουσιάσει τα πραγματικά γεγονότα σχετικά με την Έκθεση Γελοιογραφίας στο Ευρωκοινοβούλιο που ματαιώθηκε.
Η πρωτοβουλία και οργάνωση της εν λόγω έκθεσης με τίτλο «EU turns 60: A Cartoon Party», που θα λάμβανε χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, ανήκει σε δύο ευρωβουλευτές, έναν Έλληνα κι έναν Γάλλο (Στ.Kόύλογλου και Patrick Le Hyaric ), με τη συμμετοχή Ελλήνων και Γάλλων Γελοιογράφων. Οι Έλληνες Γελοιογράφοι συμμετείχαμε με μία γελοιογραφία που διάλεξε ο καθένας μας από τη μεγάλη έκθεση του Μαΐου “Sweet Europe”. Η συνέχεια υπήρξε πρωτοφανής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Κοσμήτορας του Ευρωκοινοβουλίου (Catherine Bearder )με μία γενικόλογη αναφορά σε εσωτερικό κανονισμό, τελείως αυθαίρετα στην ουσία, λογόκρινε 12 σκίτσα των Ελλήνων Γελοιογράφων από τα 29 στο σύνολοΤο αποτέλεσμα της λογοκρισίας, βεβαίως, ήταν η ματαίωση ολόκληρης της έκθεσης, καθώς κανείς από τους μη λογοκριθέντες γελοιογράφους δεν δέχτηκε να συμμετάσχει χωρίς τους συναδέλφους του, ενώ και οι Γάλλοι επίσης δεν έστειλαν τα σκίτσα τους μετά την απόφαση της κοσμήτορος.
Οι δύο ευρωβουλευτές κατήγγειλαν τη λογοκρισία δημόσια και αυτό έδωσε το έναυσμα σε αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης για το ξετύλιγμα μιας μαύρης αρθρογραφίας με στόχο την έκθεση γελοιογραφίας, όπως ακριβώς τα ίδια μέσα ενημέρωσης είχαν επιχειρήσει συντεταγμένα και τον περασμένο Μάιο στη “Sweet Europe”. Συγκεκριμένα γράφτηκε ότι τα λογοκριμένα σκίτσα καταπατούσαν κανόνες του Ευρωκοινοβουλίου που δήθεν κάποιοι ακραίοι Έλληνες γελοιογράφοι εμφανώς καταπάτησαν, προσπερνώντας ότι η λογοκρισία δε συνοδεύτηκε από καμία αιτιολόγηση, συν το ότι οι κομμένες γελοιογραφίες ανήκαν σε όλο το ιδεολογικό φάσμα και δε διέφεραν σε τίποτα άλλωστε από αυτές που «εγκρίθηκαν». Για κερασάκι επιστρατεύτηκε η σοφιστεία ότι «ο Κούλογλου λογόκρινε πρώτος» διότι αυθαίρετα πήγε λίγα μόνο σκίτσα από μια μεγάλη έκθεση. Πρόκειται για ξεκάθαρη παραπληροφόρηση, η οποία οφείλεται στο ότι κανείς απ’ τους συντάκτες που είχαν λόγο να τη διαδώσουν δεν έκανε τον κόπο να διασταυρώσει αυτό το σόφισμα με ένα απλό τηλεφώνημα στη Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων -η οποία άλλωστε έχει στη διάθεσή της όλη την αλληλογραφία που αποδεικνύει το αναληθές του ισχυρισμού.
Το να ενοχλεί ένας γελοιογράφος μια οποιαδήποτε εξουσία, θεωρείται παράσημο γι αυτόν, ότι έκανε σωστά τη δουλειά του. Το τοπίο της Ενημέρωσης μόνο κέρδος θα είχε αν και κάποιοι δημοσιογράφοι διεκδικούσαν και κέρδιζαν τα παράσημα που αναλογούν στο δικό τους κομμάτι της Ενημέρωσης, τηρώντας τους απλούς κανόνες της έρευνας και της διασταύρωσης των αποκαλύψεών τους.
Αθήνα 23 Σεπτεμβριου 2017
Λέσχη Ελλήνων Γελοιογράφων

SENCORED CARTOON EXHIBITION

AT THE EUROPARLIAMENT

RESPONCE OF THE GREEK CARTOONISTS ASSOCIATION TO SOME ARTICLES THAT APPEARED ON THE GREEK PRESS ABOUT THE CENCORED CARTOONS AT THE EXHIBITION IN THE EUROPEAN PARLIAMENTSeveral misinformed and malicious articles that appeared in the Greek press and on the internet force the Greek Cartoonists Association to present the actual events regarding the Cartoon Exhibition in the European Parliament which was canceled.

The initiative and organization of this exhibition titled "EU turns 60: A Cartoon Party", which was to take place in the European Parliament, belonged to two MEPs, one Greek and one French (St. Kouloglou and Patrick Le Hyaric), with the participation Greek and French cartoonists. We, the Greek cartoonists, participated with one cartoon each chosen by each one of us from our successful May exhibition "Sweet Europe". What happened next is unprecedented in the European Union. Catherine Bearder, a European Parliament Quaestor, with a vague reference to internal regulations, totally arbitrary sencored 12 cartoons of the Greek cartoonists out of 29 in total. The result of censorship, of course, was the cancellation of the whole exhibition, as none of the non-censored cartoonists agreed to participate without his/her colleagues, and the French also did not send their cartoons after the Quaestor’s decision.

The two MEPs publicly denounced this censorship and this has prompted some media in Athens to unleash a malicious attack at the cartoon exhibition, just as they, the same media, had orchestrated an attack against the cartoon exhibition “Sweet Europe” last May, in Athens. In particular, it was written that the censored sketches violated the rules of the European Parliament, allegedly by some extreme Greek cartoonists. The writers of these articles failed to mention that censorship was accompanied by no justification. Nor did they mention that the cut cartoons belonged to the whole ideological spectrum and did not differ in anything other than those 'Approved'. The cherry on top of the cake was the ridiculous argument that "Kouloglou was the first to censor" because he arbitrarily chosen only a few cartoons came from a large exhibition. This is a clear misinformation, which is due to the fact that none of the authors who had the reason to spread it did not bother to verify it with a simple phone call to the Greek Cartoonists Association - which, moreover, has all the correspondence which proves the inaccuracy of the claim.

For a cartoonist to annoy those in power is considered equal to a medal to him/her. It is proof of a job done properly. The Media in general would only have a profit if some journalists were claiming and winning their medals in their area of Information, observing the simple rules of cross checking and veryfing the validity of their revelations.

Athens, 23 September 2017Greek Cartoonists AssociationAkadimias 20, 10671Athens, Greeceinfo@cartoonists.grTel. +30-210-3675430buzz it!

Δεν υπάρχουν σχόλια: